โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”การรักษาด้วยการสอดสายสวนลากลิ่มเลือดในสมอง Mechanical Thrombectomy

วันที่ 17-01-2567

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยทีมแพทย์และทีมสหวิชาชีพ ให้การรักษาผู้ป่วย ดังนี้ รายที่ 1 ผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 73 ปี ถูกส่งตัวมาจากโรงพยาบาลดอยหล่อ มาด้วยอาการอ่อนแรงซีกขวาไม่ทำตามสั่ง แพทย์จึงได้ทำการสอดสายสวนลากลิ่มเลือด เพื่อเปิดทางเดินหลอดเลือดที่มีการอุดตัน หลังจากการรักษา ผู้ป่วยตื่นดี ไม่มีอาการอ่อนแรง แพทย์ให้สังเกตอาการอยู่ในโรงพยาบาล รายที่ 2 เป็นผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 84 ปี ถูกส่งตัวมาจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มาด้วยอาการอ่อนแรงซีกขวา ไม่ทำตามคำสั่ง แพทย์จึงทำการรักษาด้วยการสอดสายสวนลากลิ่มเลือดในสมอง Mechanical Thrombectomy ซี่งทั้ง 2 ราย แพทย์สามารถให้การรักษาตามแผนการรักษาได้สำเร็จ โดยให้การรักษา ณ ศูนย์รังสีร่วมรักษาทางระบบประสาท (Neurointervention Center) โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567