โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”ดร.นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์

วันที่ 14-03-2567

ดร.นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติงานโดยมีแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยทันตแพทย์หญิงชนม์วรินทร์ ใจเอื้อ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ นางนิรมัย มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาบริการทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรับฟังผลการดำเนินงาน สอบถามปัญหาอุปสรรค เพื่อพัฒนาการให้บริการที่ดีสำหรับประชาชนในอนาคตต่อไป ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567