โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”ให้บริการปรึกษาทางไกล Tele Consult ด้านโรคทางระบบประสาทแก่แพทย์โรงพยาบาลน่าน

วันที่ 18-03-2567

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยแพทย์หญิงกุลนิษฐ์ คุ้มชนะ นายแพทย์ชำนาญการ ให้บริการปรึกษาทางไกล Tele Consult โรคทางระบบประสาทแก่แพทย์โรงพยาบาลน่าน ในผู้ป่วยเพศชาย อายุ 76 ปี มีอาการหลงลืม วินิจฉัยโรคสมองเสื่อม แพทย์ให้คำแนะนำวิธีการรักษา ปรับยาให้เหมาะสมและนัดติดตามอาการอีก 1 เดือน โดยให้คำปรึกษาผ่านระบบ Tele Conference ณ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567