โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”กิจกรรมให้ความรู้โครงการส่งเสริมการทำอาหารสำหรับผู้สูงอายุ Cooking Class : อาหารจากโปรตีนพืช Plant based

วันที่ 22-03-2567

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยแพทย์หญิงศุภมาส อำพล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยทีมนักโภชนาการ ร่วมให้ความรู้โครงการส่งเสริมการทำอาหารสำหรับผู้สูงอายุ Medical Hub Health for Wealth Wellness Service Cooking Class: อาหารจากโปรตีนพืช Plant Based สาธิตการทำอาหาร เมนูข้าวอบธัญพืช โดยให้ความรู้ ณ ห้องคาเฟ่ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567