โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   แพทย์หญิงศุภมาส อำพล นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ช่อง TNN24 ในรายงานพิเศษช่วง ดีต่อใจไปอินเดีย
วันที่:   23-01-2562

แพทย์หญิงศุภมาส อำพล นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ช่อง TNN24 ในรายงานพิเศษช่วง ดีต่อใจไปอินเดีย ตอน “แพทย์จิตอาสาแห่งโรงพยาบาลพระพุทธเจ้า วัดไทยพุทธคยา ดูแลคนไทยในต่างแดน” ซึ่งเป็นโครงการทีมแพทย์จิตอาสาของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และมีทีมพยาบาลจากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ประกอบด้วย นางเบญญา กาคำเครือ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางนานา เรืองยุทธิการณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนางสาวจารุพรรณ ปัญญากาศ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้บริการตรวจรักษาและดูแลผู้ป่วยระหว่างเทศกาลแสวงบุญของชาวพุทธ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 – 17 มกราคม 2562