โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมการแพทย์ ประจำปี 2561
วันที่:   23-01-2562

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ และคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดกรองข้าราชการกรมการแพทย์ เข้าพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมการแพทย์ ประจำปี 2561 ของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โดยมีแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562