โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล งวด 1 ปี 2567 ตามที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

วันที่ 14-05-2567

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยเภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาบริการทางการแพทย์ พร้อมด้วยนางสาวณิชาภา หน่อตุ้ย หัวหน้างานการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล งวด 1 ปี 2567 ตามที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ดำเนินการฉีดวัคซีนสำหรับเจ้าหน้าที่บริการด่านหน้า และกลุ่มที่มีความเสี่ยง ระหว่างวันที่ 14 – 17 พฤษภาคม 2567 จำนวน 40 ราย เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกาย หลังฉีดวัคซีนสังเกตอาการ 30 นาที ไม่ปรากฏผลข้างเคียง ณ ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567