โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไป ของคุณแม่นิรมล คุรุนาถ มารดาแพทย์หญิงรัตนา จันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง กรมการแพทย์ และผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1

วันที่ 16-05-2567

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ พร้อมด้วยนางนิรมัย มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางภัทรวดี แก้วมา รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณแม่นิรมล คุรุนาถ มารดาของแพทย์หญิงรัตนา จันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง และผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ร่วมแสดงความเสียใจ ณ วัดป่าแพ่ง ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567