โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ รับการตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโรงพยาบาลราชวิถีนครพิงค์ พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานภายในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

วันที่ 16-05-2567

แพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธานการตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโรงพยาบาลราชวิถีนครพิงค์ แนวทางการดำเนินงานผู้ป่วยใน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายที่วางไว้ พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานภายในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โดยมีแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567