โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ร่วมรับมอบเกียรติบัตรผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 “ระดับส่งเสริมคุณธรรม”

วันที่ 31-05-2567

นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีนายธวัชชัย อุบลพิทักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม โดยโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ มีนางภัทรวดี แก้วมา รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เป็นผู้แทนรับมอบเกียรติบัตรผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 “ระดับส่งเสริมคุณธรรม” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567