โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ร่วมมอบของที่ระลึกและแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเปิดอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่แห่งใหม่

วันที่ 06-06-2567

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และแพทย์หญิงแวววรรณ กองมี รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นางนิรมัย มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และนางภัทรวดี แก้วมา รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมมอบของที่ระลึกและแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเปิดอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่แห่งใหม่ โดยมีนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567