โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพพนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานเปลและพนักงานบริการ ของภารกิจด้านการพยาบาล ในการดูแลผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทและการดูแลบำรุงรักษา อุปกรณ์เครื่องมือทางด้านการแพทย์

วันที่ 06-06-2567

นางนิรมัย มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพพนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานเปลและพนักงานบริการ ของภารกิจด้านการพยาบาล ในการดูแลผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทและการดูแลบำรุงรักษา อุปกรณ์เครื่องมือทางด้านการแพทย์ มีนางสาวอัญชนา แก้วคำ หัวหน้างานถ่ายทอดการพยาบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน จัดขึ้นเพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทและการดูแลบำรุงรักษา อุปกรณ์เครื่องมือทางด้านการแพทย์ และพัฒนาสมรรถนะของพนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานเปลและพนักงานบริการ โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2567 มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 63 คน ซึ่งมีทีมวิทยากรจากภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นผู้ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ณ ห้องประชุมชั้น 5 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567