โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   รองอธิบดีกรมการแพทย์ ร่วมประชุมพิจารณาปรับปรุงห้องเพื่อรองรับชุดอุปกรณ์ฝึกเดินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขาหุ่นยนต์ ตัวแรกของภาคเหนือ
วันที่:   29-01-2562

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เข้าร่วมการประชุมพิจารณาปรับปรุงห้องเพื่อรองรับชุดอุปกรณ์ฝึกเดินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขาหุ่นยนต์พร้อมชุดอุปกรณ์เคลื่อนไหวอุ้งเชิงกรานเพื่อการฝึกเดินทางกายภาพบำบัด ยี่ห้อ Walkbot รุ่น Walkbot G โดยมีแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและเข้ารับฟังคำแนะนำในการปรับปรุง จัดสรรพื้นที่ให้ถูกต้อง สะดวก และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการและญาติของผู้ที่มารับบริการ ณ งานกายภาพบำบัด อาคารตึก 8 ชั้น โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562