โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS (30 มค 62)

วันที่ 31-01-2562

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย Exercise DMS เพื่อกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ใส่ใจสุขภาพ ผ่อนคลายอิริยาบถระหว่างการทำงานและ Work Life Balance โดยมีกิจกรรมการเต้นออกกำลังกายด้วยเพลงดูแลด้วยใจ และ วิ่งออกกำลังกายภายในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562