โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมแสดงความยินดีแด่ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด
วันที่:   31-01-2562

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และนางสาลี่ ผ่องสว่าง รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีแด่ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด ในโอกาสรับตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ ณ สวนอาหารเชียงใหม่การ์เด้น เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562