โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยม จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2(25/2/62)
วันที่:   25-02-2562

นายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน ภารกิจด้านอำนวยการ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าเยี่ยม นำโดยนายสาธิต ฉวีวัฒน์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 และพนักงานการไฟฟ้า ในโอกาสเข้าเยี่ยมหน่วยงานเพื่อรับทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการ การคิดค่ากระแสไฟฟ้า และปัญหาด้านอื่นๆ เพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562