โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบของบริจาค จากชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดเชียงใหม่
วันที่:   18-04-2562

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายแพทย์ธีรชัย ยงชัยตระกูล ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 แพทย์หญิงศศิวิมล โฆษชุณหนันท์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ นางสาลี่ ผ่องสว่าง รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมรับมอบของใช้จำเป็นสำหรับผู้ป่วย จากชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดเชียงใหม่ นำทีมโดย คุณจุไร ชำนาญ ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้มอบถุงผ้าเพื่อใช้ในการบรรจุยาแทนถุงพลาสติก รวมทั้งของใช้จำเป็นสำหรับผู้ป่วย ได้แก่ แพมเพิส นม และเครื่องดูดเสมหะ โดยผู้มอบมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบให้กับผู้ป่วยของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รับมอบ ณ บริเวณลานกิจกรรมงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562