โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบถุงผ้าจากบริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์(ไทย) จำกัด
วันที่:   24-04-2562

เภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมรับมอบถุงผ้าจากบริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์(ไทย) จำกัด เพื่อใช้ในการบรรจุยาแทนถุงพลาสติกให้กับผู้รับบริการของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รับมอบ ณ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562