โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ต้อนรับวิสัญญีแพทย์
วันที่:   16-05-2562

แพทย์หญิงศศิวิมล โฆษชุณหนันท์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ แพทย์หญิงชินินธร พันไพศาล หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา และแพทย์หญิงรยากร มูลละ วิสัญญีแพทย์ ให้การต้อนรับแพทย์หญิงสุนีย์ ศรีสว่าง เข้าปฏิบัติงานวิสัญญีแพทย์ ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562


ยังไม่ได้เพิ่มรูปภาพ