โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ดำเนินการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ปีงบประมาณ 2562
วันที่:   24-05-2562

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยนายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายสุเทพ ฟองศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย และนางสาวชื่นกมล สุขดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ในโอกาสเข้าตรวจอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาล ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ปีงบประมาณ 2562 โดยมีการตรวจตามหน่วยงานต่างๆภายในโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562