โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลหางดง
วันที่:   27-05-2562

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วย แพทย์หญิงนิตินาถ วงษ์ตระหง่าน หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู และเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับนายสาคร การะหงษ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหางดง และคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหางดง ในโอกาสศึกษาดูงานการดูแลสุขภาพ การรักษาและการทำกายภาพบำบัดเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยทางระบบประสาท ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562