โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐
วันที่:   19-01-2560

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ นำโดย นายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่