โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล ธัญญารักษ์มินิมาราธอน ครั้งที่ 21
วันที่:   23-06-2562

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำทีมชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล "ธัญญารักษ์มินิมาราธอน ครั้งที่ 21" จัดโดยสถาบัน บำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) ซึ่งมีนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศลร่วมกับทีมผู้บริหาร กรมการแพทย์ เพื่อเป็นการร่วมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดให้หมดสิ้นจากประเทศไทย และเพื่อนำรายได้จากกิจกรรมนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ณ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ บรมราชชนนี (สบยช.) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562