โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมพิธีเปิด “ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกายภาพบำบัด”
วันที่:   09-07-2562

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นำโดยเภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ พร้อมด้วยนางมนลดา ลู่ควร หัวหน้างานกายภาพบำบัด และนางสายฝน ทศภาทินรัตน์ หัวหน้างานกิจกรรมบำบัด กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู เข้าร่วมพิธีเปิด “ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกายภาพบำบัด” สำหรับให้บริการประชาชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตในท้องถิ่น โดยมีนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด และดร.จำรูญ เร่งถนอมทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลหางดง เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีนายสาคร การะหงษ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหางดง ให้การต้อนรับ ณ เทศบาลตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562