โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกหน่วยให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่:   25-07-2562

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยนายสมบูรณ์ แสนเกรียง หัวหน้างานจ่ายกลางและซักฟอก พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ได้ให้บริการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองเบื้องต้น ให้คำปรึกษา แนะนำในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคทางระบบประสาทให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ณ โรงเรียนสองแคววิทยาคม ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562