โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้างปรับปรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าสำรอง และระบบจ่ายไฟฟ้า
วันที่:   08-08-2562

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้างปรับปรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าสำรอง และระบบจ่ายไฟฟ้า ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ และสถานที่ก่อสร้างบริเวณหน้าอาคารพัสดุ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562