โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 51 ปี โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
วันที่:   20-09-2562

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ นางสาลี่ ผ่องสว่าง รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 51 ปี โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โดยมีพิธีสักการะพระพุทธสิริมงคล พระพรหมเจ้าที่ และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป โดยอาหารที่นำมาถวายแด่พระสงฆ์เป็นอาหารที่มีประโยชน์ สารอาหารครบถ้วน ถูกหลักโภชนาการ และไม่มีการนำถุงพลาสติกมาบรรจุสิ่งของตักบาตร จัดขึ้น ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562