โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   นายแพทย์โสภณ เมฆธน ประธานคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม นำคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ ร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง ออกกำลังกาย Exercise DMS
วันที่:   23-09-2562

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ประธานคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม พร้อมด้วยนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่งออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ Exercise DMS เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรกรมการแพทย์หันมาใส่ใจสุขภาพ และ Work Life Balance ก่อนเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ 12,000 ต้น” ณ สวนสาธารณเจริญประเทศ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562