โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่สนับสนุนให้ยกเลิกการใช้สารพิษฆ่าหญ้า
วันที่:   09-10-2562

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยเภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่และผู้รับบริการ ร่วมรณรงค์สนับสนุนให้ยกเลิกการใช้สารพิษฆ่าหญ้า “คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต” เนื่องจากทุกปีมีคนป่วยและเสียชีวิตจากสารพิษดังกล่าว และเป็นสารพิษที่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพ เป็นอันตรายต่อเด็กและหญิงตั้งครรภ์อย่างรุนแรง โดยมีประชาสัมพันธ์รณรงค์ผ่านการติดป้ายไวนิล ประกาศเสียงตามสาย และติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ภายในโรงพยาบาล เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายของสารพิษทั้งสามชนิด ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562