โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ต้อนรับนักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วันที่:   11-10-2562

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยนางสาวพิงครัตน์ ชัยคำภา หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ภารกิจด้านการพยาบาลโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย จำนวน 6 คน จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในโอกาสเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่างวันที่ 7-11 ตุลาคม 2562 เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ชีวิตการทำงานที่แท้จริง และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับมาประกอบการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพในอนาคต ณ งานการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วยศัลยกรรมและหอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562