โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ(17 ตค 62)

วันที่ 17-10-2562

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ทำจิตใจให้สงบ และเป็นการฝึกสมาธิ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562