โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยด้านโรคทางระบบประสาทและสมอง
วันที่:   11-05-2560

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยด้านโรคทางระบบประสาทและสมอง ระหว่างโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ กับ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี นายแพทย์วีระวัฒน์ สุขสง่าเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์เป็นผู้ลงนาม มีความประสงค์เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยด้านโรคทางระบบประสาทและสมอง เพื่อการวินิจฉัย การป้องกันภาวะความเจ็บป่วย การบำบัดรักษา การส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่