โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเปิดและเข้ารับการอบรม “Health Service Seamless Care for Ageing Population Training Programme in Thailand”
วันที่:   15-11-2562

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นผู้กล่าวรายงานความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์ กับ SingHealth และกองทุน Temasek สาธารณรัฐสิงคโปร์ ด้านการดูแลผู้สูงอายุในเขตเมือง เน้นประเด็นการดูแลผู้สูงอายุระยะกลาง (Intermediate Care) และการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long term care) ภายใต้การประชุม “Health Service Seamless Care for Ageing Population Training Programme in Thailand” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 15 พฤศจิกายน 2562 โดยภายในการประชุม นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ได้มอบประกาศนียบัตรให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่นางสาวสุชารินี ศรีสวัสดิ์ และนางสาวธารินทร์ คุณยศยิ่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และมีแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562