โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่แสดงความยินดีแก่ผู้บริหารกรมการแพทย์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่.
วันที่:   18-12-2562

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสาลี่ ผ่องสว่า รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ มอบของ ที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้บริหารกรมการแพทย์ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ได้แก่ นายแพทย์สาธิต สันตดุสิต ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง และ แพทย์หญิงนริศรา งามขจรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้จังหวัดตรัง โดยมอบให้ระหว่างการประชุมกรมการแพทย์ ครั้งที่ 12/2562 ณ โรงแรมคามิโอ แกรนด์ ระยอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562