โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563
วันที่:   25-12-2562

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 โดยมีแพทย์หญิงอังสนา นิมมลรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นางสาลี่ ผ่องสว่าง รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรโรงพยาบาลได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี สร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน โดยภายในงานมีการประกวดเต้น กิจกรรมเล่นเกมสันทนาการ การประกวดซุ้มกองเชียร์ ภายใต้แนวคิด “พอเพียง.. เพื่อเพียงพอ” และร่วมกันเก็บขยะ และคัดแยกขยะ เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการรักษาสภาพแวดล้อม ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562