โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาล ครั้งที่ 11/2562
วันที่:   26-12-2562

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาล ครั้งที่ 11/2562 โดยในการประชุมได้มีการแสดงความยินดีแก่บุคลากรที่ได้เลื่อนตำแหน่ง ได้แก่ นางนุชนวรัตน์ ศีลประเสริฐ และนางสาวอัญชนา แก้วคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ทั้งนี้มีการแนะนำบุคลากรใหม่ โดยมีคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562