โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2563 แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
วันที่:   02-01-2563

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ มอบของขวัญ ให้คำอวยพร และให้กำลังใจในการปฎิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563