โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2563.
วันที่:   02-01-2563

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รับมอบของขวัญ และคำอวยพรเนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 จากนายประสงค์ โลโท ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ และคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณที่โรงพยาบาลได้ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ มาโดยตลอด มอบให้ ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563