โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1เข้าร่วมการนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่:   10-01-2563

นายแพทย์อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 พร้อมด้วยนางนุชนวรัตน์ ศีลประเสริฐ นางสาวจตุพร พานอ่องนางมณทิรา เมธา และนายพิษณุพงศ์ ไชยวุฒิ จากสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 กรมการแพทย์ เข้าร่วมการนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2563 เพื่อติดตามการดำเนินงานประเด็นลดแออัด ลดรอคอย และประเด็นปัญหาสำคัญของพื้นที่ ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่10 มกราคม 2563