โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมกิจกรรม “ก้าวท้าใจ Season1”
วันที่:   22-01-2563

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางภัทรวดี แก้วมา รักษาการ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม “ก้าวท้าใจ Season 1” โดยมีกิจกรรมเดิน – วิ่ง ภายในโรงพยาบาลเป็นระยะทาง 2.2 กิโลเมตร เพื่อเป็นต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน สร้างแรงจูงใจกระตุ้นให้ประชาชนออกกำลังกาย และเป็นการร่วมรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม “ก้าวท้าใจ Season1” สะสมระยะทางเดิน – วิ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2563 เป้าหมายเริ่มต้นที่ 60 วัน ระยะทาง 60 กิโลเมตร โดยก่อนจัดกิจกรรมได้มีการตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย อีกทั้งได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ และมีการมอบเสื้อให้กับผู้ที่เดิน – วิ่ง ครบ 2.2 กิโลเมตร จัดขึ้น ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563