โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 เข้าร่วมการนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่:   23-01-2563

นายแพทย์อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 กรมการแพทย์ เข้าร่วมการนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการดำเนินงานประเด็นลดแออัด ลดรอคอย และประเด็นปัญหาสำคัญของพื้นที่ โดยมีแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมนิเทศ ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563