โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดตั้งคลินิกไข้หวัด Fever & ARI Clinic
วันที่:   06-02-2563

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ จัดตั้งคลินิกไข้หวัด Fever & ARI Clinic บริการเบ็ดเสร็จจุดเดียว เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยที่เข้าข่ายเฝ้าระวังปะปนกับผู้ป่วยทั่วไปและลดโอกาสแพร่กระจายเชื้อ โดยยึดแนวทางปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ของกระทรวงสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563