โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปี 2563
วันที่:   08-05-2563

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปี 2563 เพื่อให้เกิดการสื่อสารสองทางระหว่างบุคลากรและผู้บริหาร การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการทำงาน และข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงพยาบาล โดยมีการบรรยายแนวทางการดำเนินงานสำคัญที่ได้รับมอบหมายของภารกิจ แต่ละด้าน ในรูปแบบ New Normal Medical Services จากรองผู้อำนวยการภารกิจ และมีการรับฟังข้อคิดเห็น ตอบข้อคำถามเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของโรงพยาบาล โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่ในแต่ละหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ ด้วยการรักษาระยะห่างทางกายภาพ Physical Distancing และมีการถ่ายทอดสดผ่านระบบเคเบิ้ลทีวีของโรงพยาบาล ซึ่งภายในโครงการได้มีการแจกหน้ากากผ้าตราสัญลักษณ์ โรงพยาบาล และอาหารกลางวันจากร้านที่เคยบริจาคให้กับโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563