โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   เรื่อง กิจกรรม “โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมใจปลูกดอกดาวเรือง”
วันที่:   11-10-2560

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ นำโดย แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการ จัดกิจกรรม “โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมใจปลูกดอกดาวเรือง” โดยมีกิจกรรมดังนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยเป็นเวลา ๙๐ วินาที, ร่วมกิจกรรมปลูกต้นดอกดาวเรืองบริเวณรอบต้นประดู่พระราชทาน บริเวณป้ายโรงพยาบาล และจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑ ปีแห่งการสวรรคต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่