โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคอุปกรณ์การแพทย์(20 พค 63)
วันที่:   20-05-2563

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมรับมอบอุปกรณ์การแพทย์ จากผู้บริจาค โดยการนำส่งทางไปรษณีย์ ได้แก่ บริษัท เห็ดเข็มทอง จำกัด และผู้มีจิตศรัทธา (ชุด PPE) และ บริษัท รัตนาแอ๊พแพเร็ล แคร์ จำกัด (หน้ากากอนามัยแบบผ้า) ตามลำดับ มอบให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รับมอบ ณ ลานกิจกรรมงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563