โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (8 ก.ค. 63)
วันที่:   08-07-2563

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย Exercise DMS เพื่อกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ใส่ใจสุขภาพ ผ่อนคลายอิริยาบถระหว่างการทำงาน Work Life Balance เป็นการเสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี และมีการรับของบริจาคจากหน่วยงานภาคเอกชนที่มามอบให้ เพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่สู้ภัยกับ COVID-19 โดยมีการเต้นออกกำลังกายด้วยเพลงดูแลด้วยใจ เวอร์ชั่นล้านนา การเต้นบาสโลบ และร่วมสะสมแต้มกิจกรรม “ก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัยโควิด 19” ประเภทการเต้นแอโรบิค ซึ่งมีการมอบของรางวัลให้กับเจ้าหน้าที่ที่มียอดสะสมกิโลแคลอรีได้สูงสุด ณ บริเวณลานกิจกรรมงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563