โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่มอบของที่ระลึก เพื่อแสดงความขอบคุณร้านอาหารที่มาบริจาคให้กับโรงพยาบาล(17 ก.ค. 63)
วันที่:   17-07-2563

แพทย์หญิงศุภมาส อำพล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขาเวชกรรมทั่วไป และแพทย์หญิงเปมิกา ศิริมหาราช นายแพทย์ปฏิบัติการ พร้อมด้วยพยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณร้านอาหารที่ได้มาบริจาคให้กับโรงพยาบาล ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ได้แก่ ร้านท่าช้างคาเฟ่ ร่วมกับ ร้านฮอมบาร์ ร้านกาญจนาอาหารไทย และร้านเลเลฟอง โดยของที่ระลึกที่นำไปมอบให้กับร้านอาหารประกอบไปด้วยถุงผ้า ร่ม เจลแอลกอฮออล์ และสเปรย์แอลกอฮอล์ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563