โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่มอบของที่ระลึกแด่ผู้บริหารกรมการแพทย์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการประจำปี 2563
วันที่:   14-09-2563

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยนางสาลี่ ผ่องสว่าง รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมด้วยนางภัทรวดี แก้วมา รักษาการรองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ แพทย์หญิงรัตนา จันทร์แจ่ม หัวหน้ากลุ่มงานประสาทวิทยา และผู้เกษียณอายุราชการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ร่วมมอบของที่ระลึกแด่ผู้บริหารกรมการแพทย์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการประจำปี 2563 ได้แก่ แพทย์หญิงสายจินต์ อิสีประดิฐ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ ทันตแพทย์อำนาจ ลิขิตกุลธนพร ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม และนางนิยม ประสงค์สัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง โดยมอบให้ภายในงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการกรมการแพทย์ “เกษียณสะออน” ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563