โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนรองรับนโยบาย New Normal Medical Care ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่:   10-11-2563

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนรองรับนโยบาย New Normal Medical Care ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมทั้งบรรยาย “นโยบายการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ (Business Continuity Plan: BCP)” และนายเนวิน ชิดชอบ ประธานบริษัทบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จำกัด ได้ร่วมบรรยาย “มุมมองการพัฒนาระบบสุขภาพไทย” โดยมีแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางภัทรวดี แก้วมา รักษาการรองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ แพทย์หญิงรัตนา จันทร์แจ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นางนิรมัย มณีรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการพยาบาล แพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมอมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จังหวัดบุรีรัมย์ (สนามช้างอารีนา) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563