โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่แสดงความยินดีแก่ผู้บริหารกรมการแพทย์ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่.

วันที่ 10-11-2563

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีแก่เรืออากาศเอกนายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ และว่าที่ร้อยตำรวจโทหญิง แพทย์หญิงนภา ศิริวิวัฒนากุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมอบให้ระหว่างการประชุมกรมการแพทย์ ครั้งที่ 11/2563 ณ โรงแรมโมเดน่า บาย เฟรเชอร์ บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563